INDHOLD
INDLEDNING
- Hvad er et modul?
- Dette er typisk for et modul
- Endeprofiler
- Grundregler for modulopbygning
- Der er to forskellige modularter

LANDSKABSVEJLEDNING
- Tema
- Modulkonstruktion
- Farver og landskab
- Stationer og driftsmoduler
- Spor
- Perroner
- Signaler
- Fritrumsprofil
- Anbefalede mindste radier og sporskifter
- Ballast
- Rullende materiel
- Den elektriske forbindelse
- Styring

KØREPLANSKØRSEL
- Vognkort og fragtkort
- Håndkontroller
- Ekstra vogne og lokomotiver
- Vognladningsindsats
- Stationsur
- Køreplan
- Epoke

INDLEDNING
Denne modulstandard er skrevet en vejledning til et fungerende modulanlæg. Ind til et antal moduler er køreklare er der et par ting der kan virke overflødige, som f.eks. afsnittet om køreplanskørsel.
Vejledningen er også skrevet med en håbet om, at et kommende anlæg med fælles indsats, kan leve op til standarden på nogle af de udenlandske baner der har været i Danmark i forbindelse med DMJUs eller Jernbanemuséets udstillinger.

Hvad er et modul? Det kan f.eks være:
- et diorama med mange landskabskunstneriske muligheder
- et stykke modelbane som, takket være specifikke endeprofiler, passer sammen med andre moduler
- et transportabelt anlægsstykke, der kan medbringes til træf og møder
- en del af et stort anlæg med interessant kørsel
- et godt stykke øvelsesprojekt inden bygning af et fast anlæg
- svaret på klage spørgsmålet: "Ingen plads til anlæg"

Dette er typisk for et modul:
- fri geometri
- adskillelse mellem stationer og fri strækning
- rigtig højde for stående betjening
- køreplanskørsel med walk-around control
- ingen rundbane kørsel

Endeprofiler:
Endeprofiler er kun nødvendigt der hvor egne moduler skal samles med moduler fra andre. Laver du f.eks en station, et bestemt stykke strækning eller et industriområde i flere dele, så er det helt op til den enkelte hvordan delene skal samles. Bare endeprofilerne er et Fremo-profil.
Vejledningen og profilerne er lavet med udgangspunkt i K-skinner, dels p.g.a. muligheden for ballast, og dels for at bruge modulet sammen med DC moduler, da skinne strengene er isolerede på K-skinner.
Endeprofilerne må gerne spejlvendes.

Grundregler for modulopbygning:
- Ethvert modul over 50 cm længde skal kunne stå selvstændig på "egne" ben med en højde på 130 cm fra gulv til skinneoverkant.
- Alle moduler skal mærkes tydeligt med ejerens navn.
- Veje og vandløb skal ikke føres til enden af modulet, da den manglende videreføring på nabomodulet vil virke forvirende. En undtagelse er dog veje med Faller Car-System.

Der er to forskellige modularter:
- Strækningsmoduler: Alle moduler med ren strækning uden sporskiftere af nogen art. Signalmoduler er også strækningsmoduler, det er bare et specialiseret strækningsmodul.
- Stationsmoduler: Moduler med et stationsområde, signaler og sporskifter. Det er også her der kan rangeres og overhales.LANDSKABSVEJLEDNING
Denne landskabsvejledning er til for at skabe et landskab, der er nogenlunde sammenhængende. For at modulsamlinger ikke skal kunne ses på lang afstand. bør enderne have samme græsfarve, eller kamufleres med buske, træer eller noget tredje.

Tema:
- Enkelt- eller dobbeltsporede strækninger uden køreledninger med korrekte signaler. På enkeltsporede strækninger skal spormidte ligge midt på modulenden. På dobbeltsporede strækninger skal der mellem de to spormidter være 46 mm.
- Et modul kan enten være af fri fantasi eller have et bestemt forbillede. Har man valgt et bestemt forbillede, skal man bestræbe sig på at modulet ligner forbilledet mest muligt.

Modulkonstruktion:
- længden er valgfri, men bør ikke være større end at en person kan håndtere modulet
- Endeprofilet kan laves med 12 mm krydsfinér
- sider og forstærkninger kan laves med 9 mm krydsfinér
- Eller man kan købe et byggesæt i Tyskland. Se links.

Farver og landskab:
- Bygninger skal være i korrekt og uforminsket skala. D.v.s. kun 1:87 ikke 1:100 eller andet.
- Græsmåtter eller græs "plantet" med en Grass Master i en sommergrøn farve. især ved enderne, så de passer sammen.
- græs med farvet savsmuld eller malede overflader accepteres ikke.

Stationsmoduler:
- Det anbefales at stationer til hovedstrækninger som minimum kan modtage og afsende togstammer på 250 cm.
- For sidebanestationer er længden af togstammen valgfri.
- Stationer bør være udstyret med en liste eller en hylde til opbevaring af vognkort for de vogne der er på stationen. Derudover har man brug for aflægningssteder for fragtkort, håndkontrol, vognladningsgods, en holder til stationsur og køreplanerne. Dette er til brug ved køreplanskørsel.

Spor:
- Det anbefales at anvende Märklin C-skinner eller K-skinner. Af hensyn til signaler og tilbagemeldinger, skal skal højre og venstre skinne streng være isoleret fra hinanden.
- Såfremt man ikke anvender Märklin skinner er det op til modulbyggeren selv at kontrollere, at slæbeskoen har forbindelse til midterlederen og at AC standard hjul kan bruges uden at de rider på svellerne.
- Afstanden fra spormidte til spormidte på strækningsmoduler er 46 mm.
- Modulbyggeren skal sikre at tog med standard AC-hjul kan køre problemfrit i alle spor og sporskifter uanset hvilken skinneproducent der benyttes.

Perroner:
Perronhøjde over skinneoverkantAfstand fra perronkant til spormidte
mm. (1:1)mm. (1:87)mm. (1:1)mm. (1:87)
Bystationer5506,5166019Tegning
Landstationer2603,0166019Tegning
Læsseperroner, sideramper m.m.110012,5166019Tegning

Signaler:
- Danske signaler, da de fleste kører mere eller mindre dansk. Dette skal ikke forhindre udenlanske tog at køre på strækningerne.
- blokafsnittene på den fri bane skal være lange nok til at de længste tog kan være i et afsnit. D.v.s. minimum 300 cm.
- Ingen bremsemoduler. lokomotivføreren skal selv være opmærksom på hvad signalet viser. Vi kører uden ATC
- Stationer med signalopstillinger der svarer til virkeligheden.
- På skilteskoven er der en tegning, der giver et overblik over hvordan skilte og signaler skal placeres i epoke III, IV og V.

Fritrumsprofil:
Formålet med et fritrumsprofil, er at undgå mellem rullende materiel og faste installationer som perroner broer og signaler. Rullende materiel må derfor ikke fylde mere end fritrumsprofilet og fritrumsprofilet skal kunne komme uhindret forbi faste installationer.
Fritrumsprofilet er ikke symmetrisk, så der er taget hensyn til personperroner på den ene side og godsperroner på den anden.
fritrumsprofil med mål

Nedenstående fritrumsprofil kan udskrives på en selvklæbende etiket og bruges til, at skære profilet ud af et stykke plastcard. Det skal have størrelsen 46 x 61 mm.
målfast fritrumsprofil

Signalerne I, U, AM, PU og Dv er med udgangspunkt i de færdige signaler fra Togcenter gentofte.
På hovedsignaler skal midten af nederst lampe skal være 45 mm over skinnekant, Fra spormidte til mast skal der være mindst 27 mm. gerne lidt mere.
Signaler skal som udgangspunkt altid stå til højre for sporet.
Alle mål er tilpasset fra BaneDanmarks regler.
I, U og AM-signaler PU-signaler
Placering af U, AM og I-signaler. Placering af PU-signaler.
Dværgsignaler
Placering af dværgsignaler.
OverkørselssignalerUordenssignaler
Placering af overkørselssignaler. Placering af uordenssignaler.

Anbefalede mindste radier og sporskifter:
Følgende mindste radier er vedtaget for både K-skinner og C-skinner, men man bør gøre en indsats for at benytte størst mulige radius.
- Radius 1 og opefter til industrispor.
- Radius 2 og opefter til sidebane/privatbane.
- Radius 4 og opefter til hovedstrækninger.
- Anvend kun slanke sporskifter.

Ballast:
- C-skinner: Evt.patinering af ballasten
- K-skinner: f.eks. hobbytrade ballast "4075 brun mix" til hoved strækning eller sand til rangerområder eller lokalbaner.
- Evt. patinering af skinne strengene, med rust på siderne, giver et mere naturligt look.

Rullende materiel:
- Alt materiel skal være udstyret med kortkoblinger, der kan adskilles med afkoblingsskinner. Undtagelsen herfra er fast sammenkoblede (personvogn)stammer, hvor valget af kobling er frit.
- Akslerne skal være med uisolerede hjul, for at toget kan kortslutte signalerne korrekt.

Den elektriske forbindelse:
- Ledninger: Overhold altid Märklins farvekoder. Rød til midterleder og brun til returstrøm.
- Sportilslutning: Der skal være 0,2 mm afstand mellem modulkant og skinnekant, det er for at undgå eletrisk og mekanisk kontakt mellem skinnerne. 0,2 mm svarer ca. til et stykke tyndt karton.
- Stikforbindelser: Den nedenfor viste stikforbindelse gør det muligt at tilslutte modulet uanset det vender den ene eller den anden vej.
- Alle kabler i modulet er gennemgående. Fra de gennemgående kabler trækkes der strøm til skinner, lys eller noget tredje.
- På indersiden af modulerne er der hun-stik og vender nedad samt at stikkets brede side vender mod endeprofilen.
- Kabeltrækket i modulet skal minimum være: 0,75 kvadrat i de 3 yderste kabler i begge ender af stikket og 3 midterste og resten kan trækkes med tyndere kvadrat.
- På kablerne mellem modulerne er der et han-stik i begge ender.
Stikforbindelse med D-sub
- De brune og røde ledninger yderst er til højre og venstre skinne samt midterleder for de/det spor der er på modulet.
- De tre midterste ledninger er reserveret.
- De øvrige ledninger skal bruges til at styre U- og AM signaler, som v.h.a. sporbesættelser automatisk viser, hvor langt frem sporet er ledigt.

Styring:
- Märklin Centralstation eller Esu Ecos med trådløse håndkontroller (Touchcab)